Viešieji pirkimai

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas. Tvarkos aprašas

Viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas. Peržiūrėti

Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaitos

Viešųjų pirkimų ataskaita Atn-3 už 2020 m.

Viešųjų pirkimų ataskaita Atn-3 už  2019 m. Ataskaita

Viešųjų pirkimų ataskaita Atn-3 už 2018 m. Ataskaita

Viešųjų pirkimų ataskaita Atn-3 už  2017 m. Ataskaita

Viešųjų pirkimų ataskaita AT-6 už  2016 m. Ataskaita

Viešųjų pirkimų ataskaita AT-6 už  2015 m. Ataskaita

Viešųjų pirkimų ataskaita AT-6 už  2014 m. Ataskaita

Viešųjų pirkimų ataskaita AT-6 už  2013 m. Ataskaita

Viešųjų pirkimų ataskaita AT-6 už  2012 m. Ataskaita

2022 m. viešųjų pirkimų vykdymo ketvirtinės ataskaitos

2022 m. I ketv. viešųjų pirkimų vykdymo ataskaita

2021 m. viešųjų pirkimų vykdymo ketvirtinės ataskaitos

2021 metų I ketvirčio viešųjų pirkimų vykdymo ataskaita

2021 metų II ketvirčio viešųjų pirkimų vykdymo ataskaita

2021 metų III ketvirčio viešųjų pirkimų vykdymo ataskaita

2021 metų IV ketvirčio viešųjų pirkimų vykdymo ataskaita


2020 m. viešųjų pirkimų vykdymo ketvirtinės ataskaitos

2020 metų I ketvirčio viešųjų pirkimų vykdymo ataskaita. Peržiūrėti

2020 metų II ketvirčio viešųjų pirkimų vykdymo ataskaita. Peržiūrėti

2020 metų III ketvirčio viešųjų pirkimų vykdymo ataskaita. Peržiūrėti

2020 metų IV ketvirčio viešųjų pirkimų vykdymo ataskaita. Peržiūrėti


2019 m. viešųjų pirkimų vykdymo ketvirtinės ataskaitos

2019 metų I ketvirčio viešųjų pirkimų vykdymo ataskaita. Peržiūrėti

2019 metų II ketvirčio viešųjų pirkimų vykdymo ataskaita. Peržiūrėti

2019 metų III ketvirčio viešųjų pirkimų vykdymo ataskaita. Peržiūrėti

2019 metų IV ketvirčio viešųjų pirkimų vykdymo ataskaita.Peržiūrėti


2018 m. viešųjų pirkimų vykdymo ketvirtinės ataskaitos

2018 metų I ketvirčio viešųjų pirkimų vykdymo ataskaita. Peržiūrėti

2018 metų II ketvirčio viešųjų pirkimų vykdymo ataskaita. Peržiūrėti

2018 metų III ketvirčio viešųjų pirkimų vykdymo ataskaita. Peržiūrėti

2018 metų IV ketvirčio viešųjų pirkimų vykdymo ataskaita. Peržiūrėti


 2017 m. viešųjų pirkimų vykdymo ketvirtinės ataskaitos

2017 metų I ketvirčio viešųjų pirkimų vykdymo ataskaita. Peržiūrėti.

2017 metų II ketvirčio viešųjų pirkimų plano vykdymo ataskaita. Peržiūrėti

2017 metų III ketvirčio viešųjų pirkimų plano vykdymo ataskaita. Peržiūrėti

2017 metų IV ketvirčio viešųjų pirkimų plano vykdymo ataskaita. Peržiūrėti


2016 m. viešųjų pirkimų vykdymo ketvirtinės ataskaitos

2016 metų I ketvirčio viešųjų pirkimų plano vykdymo ataskaita. Ataskaita

2016 metų II ketvirčio viešųjų pirkimų plano vykdymo ataskaita. Ataskaita

2016 metų III ketvirčio viešųjų pirkimų plano vykdymo ataskaita. Ataskaita

2016 metų IV ketvirčio viešųjų pirkimų plano vykdymo ataskaita. Ataskaita


2015 m. viešųjų pirkimų vykdymo ketvirtinės ataskaitos

2015 metų I ketvirčio viešųjų pirkimų plano vykdymo ataskaita. Ataskaita

2015 metų II ketvirčio viešųjų pirkimų plano vykdymo ataskaita. Ataskaita

2015 metų III ketvirčio viešųjų pirkimų plano vykdymo ataskaita. Ataskaita

2015 metų IV ketvirčio viešųjų pirkimų plano vykdymo ataskaita. Ataskaita

Techninių specifikacijų projektai.