Įstaigos vadovo pasiekti ir planuojami rezultatai, jų vertinimas

2017 m. Peržiūrėti