2019 m. finansinės būklės, veiklos rezultatų ataskaitos, finansavimo sumos, aiškinamieji raštai:

Finansinės būklės ataskaita_Veiklos rezultatų ataskaita_Aiškinamsisi raštas_2019_II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita_Veiklos rezultatų ataskaita_Aiškinamsisi raštas_2019_I ketvirtis

2018 m. finansinės būklės, veiklos rezultatų ataskaitos, finansavimo sumos, aiškinamieji raštai:

Finansinių ataskaitų rinkinys_2018 metai

2017 m. finansinės būklės, veiklos rezultatų ataskaitos, finansavimo sumos, aiškinamieji raštai:

Finansinių ataskaitų rinkinys_2017 metai

2016 m. finansinės būklės, veiklos rezultatų ataskaitos, finansavimo sumos, aiškinamieji raštai:

Finansinių ataskaitų rinkinys_2016 metai