Teisinė informacija.

Teisinės informacijos puslapiuose skelbiami biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto globos namai veiklos sritį reglamentuojantys galiojantys teisės aktai.