Struktūra

Globos namų valdymo struktūra. Peržiūrėti

I. Administracijos struktūra. Peržiūrėti

Padalinio uždaviniai ir funkcijos. Peržiūrėti

Direktorius – Ginter Harner. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams – Aldona Gudeliauskienė. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

Raštinės administratorė – Rasa Danylienė. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

II. Socialinio darbo padalinio struktūra. Peržiūrėti

Padalinio uždaviniai ir funkcijos. Peržiūrėti

Socialinis darbuotojas. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

Užimtumo specialistas. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

Psichologas. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

Socialinio darbuotojo padėjėjas. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

III. Sveikatos priežiūros padalinio struktūra. Peržiūrėti

Padalinio uždaviniai ir funkcijos. Peržiūrėti

Sveikatos priežiūros padalinio vadovė – Danguolė Koloskovienė. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

Vidaus ligų gydytojas. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

Dietistas. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

Bendrosios praktikos slaugytojas. Funkcijos ir specialieji reikalavimai (A lygis). Peržiūrėti

Bendrosios praktikos slaugytojas. Funkcijos ir specialieji reikalavimai (B lygis).Peržiūrėti

Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

Slaugytojo padėjėjas. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

IV Buitinių paslaugų padalinio struktūra. Peržiūrėti

Padalinio uždaviniai ir funkcijos. Peržiūrėti

Buitinių paslaugų padalinio vadovė – Milda Igoninienė, Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

Pastato prižiūrėtojas. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

Pastato prižiūrėtojas. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

Siuvėjas. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

Skalbėjas. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

Valytojas. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

V. Maisto ruošimo padalinio struktūra. Peržiūrėti

Padalinio uždaviniai ir funkcijos. Peržiūrėti

Vyriausioji virėja – Regina Tamašauskienė. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

Virėjas. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti

Virtuvės darbininkas. Funkcijos ir specialieji reikalavimai. Peržiūrėti