Komisijos ir darbo grupės.

1. Darbo taryba.

2. Globos namų taryba.

3. Viešųjų pirkimų komisija.

4. Nuolatinė turto ir įsipareigojimų komisija.

5. Paramos skirstymo komisija.

6. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo dvišalė komisija.

7. Maisto ruošimo padalinio vidaus audito komisija.

8. Vienkartinių slaugos priemonių skyrimo komisija.

9. Nepageidaujamų įvykių, prievartos, nepriežiūros, diskriminacijos ar savęs sužalojimo išaiškinimo komisija.

10. Socialinių darbuotojų ir slaugytojų padėjėjų atestavimo komisija.

11. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos, senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, atitikties socialinės globos normoms vertinimo (įsivertinimo) komisija.

12. Gyventojų prašymų ir/ar finansinių dokumentų surašymo, pasirašymo teisingumui patvirtinti ir piniginių lėšų naudojimo kontrolei vykdyti komisija.

13. Maisto ruošimo padalinio savikontrolės grupė.

14. Nuolatinė maisto produktų, nepanaudotų numeruotų blankų,kurie nepriskirti saugiųjų dokumentų blankų kategorijai, grynųjų pinigų kasoje ir nepanaudotų saugiųjų dokumentų blankų inventorizacijos komisija.

15. Inventorizacijos komisija (nustatoma atliekant inventorizacija).