Klaipėdos miesto globos namai įgyvendino 2014- 2020 m. “Interreg V-A”  Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą “Jungtinis kompetencijų centras išmaniosioms socialinės rūpybos paslaugoms senyviems žmonėms kurti”, projekto Nr. LLI-1,