Klaipėdos miesto globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklės patvirtintos 2014 m. lapkričio 3 d. Globos namų direktoriaus įsakymu Nr. V-146. Peržiūrėti