Klaipėdos miesto globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklės patvirtintos 2014 m. lapkričio 3 d. Globos namų direktoriaus įsakymu Nr. V-146 (aktuali redakcija BĮ Klaipėdos globos namai direktoriaus 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-71) Peržiūrėti