Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto globos namų darbuotojų darbo apmokėjimo sistema. Peržiūrėti.

2018 metų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita

I ketvirtis

Direktorius – 1246,63

Struktūrinių padalinių vadovai – 874,99

Tarnautojai ir specialistai (raštinės administratorius, apskaitininkas kasininkas, dietistas, psichologas, vidaus ligų gydytojas, vyr. virėjas) – 637,88

Socialiniai darbuotojai – 655,31

Užimtumo specialistai – 510,08

Bendrosios praktikos slaugytojai – 586,29

Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojai – 488,40

Socialinio darbuotojo padėjėjai – 520,58

Slaugytojo padėjėjai – 488,04

Kvalifikuoti darbuotojai (pastato prižiūrėtojas, siuvėjas, virėjas) – 480,73

Darbininkai (skalbėjas, valytojas, virtuvės darbininkas) – 354,75

2017 metų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita

Direktorius – 1265,51

Struktūrinių padalinių vadovai – 670,28

Tarnautojai ir specialistai (raštinės administratorius, apskaitininkas kasininkas, dietistas, psichologas, vidaus ligų gydytojas, vyr. virėjas) – 502,34

Socialiniai darbuotojai – 611,09

Užimtumo specialistai – 552,06

Bendrosios praktikos slaugytojai – 567,11

Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojai – 440,99

Socialinio darbuotojo padėjėjai – 491,89

Slaugytojo padėjėjai – 426,55

Kvalifikuoti darbuotojai (pastato prižiūrėtojas, siuvėjas, virėjas) – 427,54

Darbininkai (skalbėjas, valytojas, virtuvės darbininkas) – 404,35

2016 metų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita

Direktorius – 1320,20

Struktūrinių padalinių vadovai – 708,06

Tarnautojai ir specialistai (administratorius, apskaitininkas, dietistas, psichologas, vidaus ligų gydytojas, vyr. virėjas) –  477,74

Socialiniai darbuotojai – 624,11

Užimtumo specialistai – 724,68

Bendrosios praktikos slaugytojai – 568,02

Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojai – 663,13

Socialinio darbuotojo padėjėjai – 516,26

Bendrosios praktikos slaugytojo padėjėjai – 458,72

Aukštos kvalifikacijos darbininkai (aplinkos priežiūros, pastatų ir įrenginių priežiūros, siuvėjas, virėjai) – 448,25

Darbininkai (skalbėjas, valytojai, virtuvės darbininkai) – 328,87