Klaipėdos globos namai diegia išmaniąsias socialinės globos ir sveikatos priežiūros paslaugas

 

          Lietuvos ir Latvijos demografinės prognozės rodo, jog senstančios abiejų šalių visuomenės lems spartų sveikatos priežiūros paslaugų paklausos didėjimą ir kokybinius pokyčius.

Bendradarbiaujant Lietuvos ir Latvijos mokslo, globos namų bei savivaldybės atstovams, uostamiestyje pradėtas vykdyti 2014- 2020 m. “Interreg V-A”  Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas “Jungtinis kompetencijų centras išmaniosioms socialinės rūpybos paslaugoms senyviems žmonėms kurti”, projekto Nr. LLI-1, (angl. “Joint competence center form smart elderly care social services development”).

Projekto tikslas atitinka programos prioriteto tikslą – pagerinti socialinių paslaugų prieinamumą ir efektyvumą. Šiuo projektu siekiama vystyti vyresnio amžiaus žmonių socialinę globos ir sveikatos priežiūrą, stiprinant ligų prevencijos priemones bei IT pagalba kurti naujas viešai prieinamas paslaugas žmonėms, turintiems specialiųjų poreikių, vystant e-sveikatos paslaugas.

Susivieniję Latvijos ir Lietuvos socialinės globos, informacinių ir komunikacinių technologijų specialistai kurs žmogaus fiziologinių parametrų stebėjimo paslaugą. Ji leis identifikuoti ir įvertinti pagyvenusių žmonių sveikatos problemas, sudaryti individualias fizinio aktyvumo ir mitybos programas, kurios pagerins jų gyvenimo kokybę, padės ilgiau išlikti savarankiškais ir įsitraukti į aktyvią visuomeninę veiklą.

Šiais sprendimais siekiama įgyvendinti Interreg V-A LATLIT programos 3 prioriteto iškeltą specifinį 3.1 tikslą, apjungiantį Latvijos bei Lietuvos socialinės rūpybos, mokslo ir studijų bendruomenės narius ir leidžiantį keistis turimomis žiniomis bei kompetencijomis.

Projektas taip pat skatins projekto temą atitinkančios kvalifikacijos kėlimą ir tolimesnius tyrimus Klaipėdos universitete bei kitų partnerių organizacijose.

Projekto vykdymo metu, sukurtos ar įsigytos IT priemonės skatins sveikesnį gyvenimo būdą globos namuose ir už jų ribų. Pagerės sveikatos apsaugos kokybė ir taps labiau individualizuota vartotojams, o tai leis senyvo amžiaus žmonėms pagerinti sveikatą, lavinti naujus socialinius įgūdžius ir padidins jų galimybes išlaikyti socialinius ryšius su visuomene.

Projekto rezultatai leis įveikti socialinę atskirtį ir padidinti informuotumą bei užtikrinti visuomenės ilgalaikį saugumą. Projekto vykdymo metu bus sukurtas socialinis tinklas tarp globos namų, mokslininkų ir studentų. Tai bus pasiekta sukuriant jungtinį kompetencijų centrą.

Projekto partneriu Lietuvoje tapo Klaipėdos globos namai, kurių kolektyvas nuolat domisi naujovėmis, inovatyviais žmonių priežiūros sprendimais ir stengiasi juos operatyviai įdiegti savo veikloje. Įstaigoje sėkmingai naudojama moderni iškvietimų sistema, kuri yra įrengta kiekvienoje Globos namų patalpoje, kur lankosi gyventojai. Įrengtos modernios darbo kompiuteriu vietos, labai pasiteisino išmaniųjų sauskelnių naudojimas prižiūrint senolius.

Klaipėdos globos namai vieni pirmųjų Lietuvoje įsirengė sensorinį kambarį, kuris gyventojų tarpe labai populiarus. Panaudojant projekto lėšas, bus sukurta šio kambario darbo metodika, kuri padės dalintis įgyta patirtimi su kitomis panašiomis įstaigomis ir, drauge su kitomis moderniomis priemonėmis,  leis nuolat stebėti senolių savijautą.

Pasak Klaipėdos globos namų direktoriaus Ginter Harner, senų žmonių globa jau nebeapsiriboja tik jų priežiūra, elementarių funkcijų užtikrinimu.

“Pasaulis keičiasi taip sparčiai, kad jau dabar turime mokytis dirbti ne tik su naujomis technologijomis, bet ir su visiškai kitokia žmonių karta. Mes siekiame iš esmės keisti globos paslaugų sampratą ir jau dabar ruošiamės tiems pokyčiams, kurie neišvengiamai ateis ir į globos sritį. Naujų technologijų diegimas į senų žmonių globą bei rūpybą, padeda didinti jų socialinius įgūdžius ir skatina mokytis naujų įgūdžių, įgyti naujų žinių, o tai gerina jų bendrą emocinę savijautą, treniruoja atmintį, padeda neatitrūkti nuo išorinio pasaulio, jaustis pilnaverčiais jo nariais”,- sakė  G.Harner.