Komisijos ir darbo grupės.

1. Darbo taryba (2015-02-04 Nr. V-7):

T. Kovalenko – pirmininkė.
I. Greičienė – pirmininko pavaduotojas.
E. Nikolajenko- sekretorius.

2. Globos namų taryba (2014-07-25 Nr. V-113/2015-12-04 Nr. V-128):

A. Gudeliauskienė – pirmininkas.
S. Liekis- pirmininko pavaduotojas.
Z. Kilnienė – sekretorius.
E. Nikolajenko- narys.
Z. J. Rašinskienė – narys.
V. Burmakina – narys.
M. Anisimova – narys.
V. Stašinskienė – narys.
O. Bašarinienė – narys.
Brolis Tomas – narys.

3. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo dvišalė komisija (2015-08-05 Nr. V-85):

R. Tamašauskienė- darbdavio atstovas saugai ir sveikatai;
D. Pilinkienė- darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai.

4. Turto ir įsipareigojimų komisija (2014-10-20 Nr. V-133/2015-04-24 Nr. V-36):

A. Gudeliauskienė – pirmininkė.
V. Nagreckienė – narys.
G. Dičpetrienė – narys.
V. Jablonskis – narys.

5. Paramos skirstymo komisija (2014-12-01 Nr. V-163):

A. Gudeliauskienė – pirmininkė.
D. Koloskovienė- pirmininkės pavaduotoja.
R. Danylienė – narys.
S. Mikalauskienė- narys.
V. Nagreckienė – narys.

6. Viešųjų pirkimų komisija (2014-02-03, Nr. V-20):

A. Gudeliauskienė – pirmininkė.
S. Mikalauskienė – pirmininkės pavaduotoja.
R. Danylienė – posėdžių sekretorė.
D. Koloskovienė – narys.
V. Nagreckienė – narys.
R. Tamašauskienė- narys.

7.  Viešųjų pirkimų iniciatoriai (2016-01-05 Nr. V-1):

A. Gudeliauskienė – iniciatorius
S. Mikalauskienė – iniciatorius.
D. Koloskovienė – iniciatorius.
R. Tamašauskienė – iniciatorius.
R. Danylienė – iniciatorius.

8.  Viešųjų pirkimų organizatorius (2016-01-05 Nr. V-2):

V. Nagreckienė – organizatorius.

9. Maisto ruošimo padalinio vidaus audito komisija (2014-11-17 Nr. V-152):

D. Koloskovienė – pirmininkė;
S. Mikalauskienė – narys;
V. Nagreckienė – narys.

10. Vienkartinių slaugos priemonių skyrimo komisija (2014-03-10 Nr. V-51):

D. Koloskovienė – pirmininkė.
D. Pilinkienė – narys.
G. Dičpetrienė – narys.
V. Toliušienė – narys.

11. Nepageidaujamų įvykių, prievartos, nepriežiūros, diskriminacijos ar savęs sužalojimo išaiškinimo komisija (2014-11-03 Nr. V-143):

I. Greičienė- pirmininkė.
B. Urbonaitytė- narys.
G. Dičpetrienė- narys
J. Martinaitienė – narys.

12. Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas (2016-01-06, Nr. V-6):

Darbdavio atstovai:
D. Koloskovienė
V. Nagreckienė
Darbuotojų atstovai:
J. Kalačiova
D. Pilinkienė

13. Socialinių darbuotojų padėjėjų ir bendrosios praktikos slaugytojų padėjėjų atestavimo komisja (2014-06-10, Nr. V-100):

A. Gudeliauskienė – pirmininkė
D. Koloskovienė – pirmininkės pavaduotoja
R. Danylienė – sekretorė
G. Dičpetrienė – narys
I. Greičienė – narys
D. Pilinkienė – narys

14. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos, senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, atitikties socialinės globos normoms vertimnimo (įsivertinimo) komisija (2013-12-09 Nr. 163-V, 2014-02-26 Nr. V-30, 2014-12-10 Nr. V-174):

A. Gudeliauskienė – pirmininkė
R. Danylienė – narys
D. Pilinkienė- narys
I. Greičienė – narys

15. Maisto ruošimo padalinio savikontrolės grupė (2013-12-18 Nr. 179-V):

S. Mikalauskienė- pirmininkė
R. Tamašauskienė- narys
D. Pilinkienė- narys

16. Gyventojų prašymų ir/ar finansinių dokumentų, surašymo, pasirašymo teisingumui patvirtinti ir piniginių lėšų naudojimo kontrolei vykdyti komisija (2014-03-10 Nr. V-53):

A. Gudeliauskienė- pirmininkė
R. Danylienė – narys
V. Nagreckienė – narys

17. Nuolatinė turto ir įsipareigojimų verčių nustatymo komisija (2014-10-20 Nr. V-134):

S. Mikalauskienė- pirmininkė
V. Nagreckienė – narys
R. Tamašauskienė – narys
I. Greičienė – narys

18. Nuolatinė maisto produktų, nepanaudotų numeruotų blankų, kurie nepriskirti saugiųjų dokumentų blankų kategorijai, grynųjų pinigų kasoje ir nepanaudotų saugiųjų dokumentų blankų inventorizacijos komisija (2014-10-22 Nr. V-137):

A. Gudeliauskienė – pirmininkė
S. Mikalauskienė- narys
V. Nagreckienė – narys
D. Pilinkienė – narys

ATSAKINGI ASMENYS

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba – S. Mikalauskienė (2011-11-24 Nr. 108-V).

Medicinos atliekų tvarkymas D. Koloskovienė (2013-02-05 Nr. 22-V).

Darbuotojų instruktavimas dirbant su pavojingomis medžiagomis S.Mikalauskienė (2013-02-20 Nr.35-V).

Darbuotojų skiepijimas darbdavio lėšomis D. Koloskovienė (2011-05-10 Nr. 44-V).

Piliečių aptarnavimas ir priėmimas R. Danylienė (2008-09-15 Nr. 73-V).

Viešųjų darbų organizavimas ir kontrolė S. Mikalauskienė (2008-04-02 Nr. 31-V).

Asmeninių apsaugos priemonių išdavimas ir priežiūra S. Mikalauskienė (2011-03-15 Nr. 20-V).

Pirmosios pagalbos rinkinio sudarymas ir keitimas D. Koloskovienė (2011-03-22 Nr. 21-V).

Duomenų įstaigos internetinei svetainei paruošimas, pateikimas ir patalpinimas R. Danylienė (2011-12-06 Nr. 116-V).

Viešųjų pirkimų verčių apskaita – V. Nagreckienė (2014-02-03 Nr. V-23).

Gyventojų turto valdymas mirties atveju – Socialiniai darbuotojai (2015-10-29 Nr. V-108).