Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto globos namai, 2012 m. birželio 12 d. Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V(4)-50 “Dėl socialinio darbo metodinių centrų tvirtinimo”, yra patvirtinta Socialinio darbo metodiniu centru.

1.Įžanginė socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo programa. Programos kodas-296976214. Programos pavadinimas – Socialinis darbas teikiant ilgalaikės socialinės globos, slaugos paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia”. Mokymų trukmė – 40 val.

2. Periodinė socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo programa. Programos kodas-296876237. Programos pavadinimas –  Socialinis darbas teikiant socialinės priežiūros, globos ir slaugos paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia”. Mokymų trukmė – 16 val.