Klaipėdos globos namai diegia išmaniąsias socialinės globos ir sveikatos priežiūros paslaugas

Bendradarbiaujant Lietuvos ir Latvijos mokslo, globos namų bei savivaldybės atstovams, uostamiestyje pradėtas vykdyti 2014- 2020 m. “Interreg V-A”  Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas “Jungtinis kompetencijų centras išmaniosioms socialinės rūpybos paslaugoms senyviems žmonėms kurti”, projekto Nr. LLI-1, (angl. “Joint competence center form smart elderly care social services development”).