Entries by admin

Klaipėdos globos namai diegia išmaniąsias socialinės globos ir sveikatos priežiūros paslaugas

Bendradarbiaujant Lietuvos ir Latvijos mokslo, globos namų bei savivaldybės atstovams, uostamiestyje pradėtas vykdyti 2014- 2020 m. “Interreg V-A”  Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas “Jungtinis kompetencijų centras išmaniosioms socialinės rūpybos paslaugoms senyviems žmonėms kurti”, projekto Nr. LLI-1, (angl. “Joint competence center form smart elderly care social services development”).

Belaukiant Šv. Velykų

Globos namų gyventojas Aleksandras Golikovas pagamino, bent jau Globos namų istorijoje, patį didžiausią velykinį margutį kurio aukštis yra 102 cm, o skersmuo 246 cm. Tiesa jis nėra dar išmargintas, bet kiti globos namų gyventojai iki kitų Šv. Velykų prižadėjo padėti išmarginti didyjį margutį už Aleksandrą kuris nei mato, nei girdi, nei kalba.

,

Meilė trunkanti pusė amžiaus

Zenonas Šarka Klaipėdos miesto globos namų duris praveria kiekvieną dieną. Nešinas dar šilta medetkų arbata, kuri skirta sunkiai vaikščiojančiai jo gyvenimo moteriai Elenai. Iš lėto stumdamas vežimėlį globos namų koridoriumi Zenonas išklauso Elenos naujienas. Grįžęs namo dar keletą kartų paskambina ją prižiūrinčiai darbuotojai, teiraujasi, ar viskas jo žmonai gerai, ar nieko netrūksta.

,

Odontologų rūmų dovana

Globos namų bendruomenė dėkoja Lietuvos Respublikos odontologų rūmams, atstovaujamiems Klaipėdos teritorinio skyiaus sekretoriui Broniui Einars, už labai praktišką ir labai reikalngą, globos namų gyventojams, dovaną – dantų pastą.